ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 224
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธนพร พัตราภักดิ์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุรภา ยศปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพิบูลศักดิ์ พรหมวิชัย โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สกลนคร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญทอง
5 นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
6 นางโสภา พิเชฐโสภณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
7 นางกัญญา โยธิกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
8 นางขนิษฐา หาญสมบัติ โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง
9 นางจันทร์จิรา สาแก้ว โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
10 นายอนุชิต วรชิน โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
11 นายมนตรี นาคีย์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน
12 นายสุริยา กอมขุนทด โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต 5