ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรัตติยา สมทิพย์ โรงเรียนบ้านโชกใต้ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ โรงเรียนบ้านผือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนสหประชาสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางประดับ สอดศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านทำนบ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า โรงเรียนบ้านบะยาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
7 นางลัชรี เดชโยธิน โรงเรียนบ้านคำครึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
8 นางชาลินี วิโย โรงเรียนนาโสก สพป.นครพนม เขต 1