ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนาวีชัย ช้างสาร โรงเรียนวัดบ้านหินโคน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ส.ต.อ.พิทักษ์ชัย มาตะรักษ์ โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 3
3 นายสราวุธ สกุลรักษ์ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป.สุรินทร์ เขต 2

หมายเหตุ : รายที่ 2 และ 3 ไม่มีคะแนนเนื่องจาก ผลงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด