ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวัชรพล วิทยากร โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายมนตรี แย้มโสภี โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) สพป.นครราชสีมา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายบรรจบ บุษย์ศรี โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต 6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวละเอียด แซ่คู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
5 นางวิภา สายรัตน์ โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง