ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุวิทย์ วงษาไฮ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.สกลนคร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางลดาวัลย์ สีทิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
5 นายพิจิตร พรหมจารีย์ โรงเรียนบ้านวาปี สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
6 นายพัฒนา อำท้าว โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง
7 นางภาวนี อิศรา โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
8 นางเยาวภา กล้าขยัน โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
9 นายสง่า ทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
10 นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
11 นางพัทธนันท์ วรโพด โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวภทรมาศ ภะวะ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
13 นายนิกร เชยชมศรี โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
14 นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 นายสมศักดิ์ สีพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
16 นายสุรเดช พลอาสา โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด