ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจิรนันท์ แก้วจันทา โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป.มหาสารคาม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกัมพล เจริญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
4 นางรักชนก กัณหะสุต โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6