ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิทยา นนท์นภา โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสันติภพ โชติขันธ์ โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรวิสุดา สารนอก โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
5 นางอังคนา คำสิงห์นอก โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
6 นายจิมจง ทองคำวัน โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4