ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุภาวดี ปกครอง สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปราใส สุทธิกรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา สพป.อุดรธานี เขต 1 สพป.อุดรธานี เขต 1
5 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 สพป.นครราชสีมา เขต 6