ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง สพป.อุดรธานี เขต 1 สพป.อุดรธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกีรติ ชาดาเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน