ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณภัทร์ ใจเครือ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
2 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด