ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนพล สาระไทย โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
2 นายจำรัส หรรษาวงศ์ โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)