ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 350
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายรัชพงศ์ คนองมาก โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางรัจนียา แพไธสง โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุภัทรา แพไธสง โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวภัทรภรณ์ พลขันธ์ โรงเรียนห้วยมะท่อโคกล่ามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางวิจิตรา ทัพซ้าย โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป.อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
6 นายสมฤกษ์ แสนศรี โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
7 นางสมลักษณ์ ศิลปสม โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายอภินันทิชัย แกระหัน โรงเรียนบ้านตำแย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญเงิน