ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 355
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวโสรยา ผิลาออน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววิจิตรา พันกิ่งทิพย์ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกิ่งกนก ศิริจันทะพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหาร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจรัสศรี ขำชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางเกศฎา สุขเสน โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประกวด