ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศรี อินสุระ โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางลักษณา วงศ์กระสันต์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางดารา วิมลอักษร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางชวัลลักษณ์ พึ่งบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางจีระภา มุลทา โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางสาคร มะโนมัย โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางอรัญญา กินนารี โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวนริศรา พลเสนา โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางออมสิน ศรีพลัง โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นางทิพวรรณ บุพศิริ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมประกวด