ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอมรรัตน์ ชื่นจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวณัชสุดา คำมุกชิก โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุรัสวดี ตักกศิลาพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอุบล สิงห์อำพล โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวอัญชลี ทันที โรงเรียนลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางพิมพ์ลดา ชัยมนตรี โรงเรียนบ้านปรือเกียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เหรียญทอง
7 นางศิราณี หมายซ่อนกลาง โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
8 นางพิศมัย ศรีวรมย์ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางมยุรา โคตรมา โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสุกัญญา หาประโคน โรงเรียนบ้านจารย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางนิตยาพร คำทะเนตร โรงเรียนบ้านนาถ่อน ต.ต้นผึ้ง สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางชาลินี นามมูลตรี โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
13 นางยุพิน โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางพิมลสิริ ประกิคะ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6