ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางทัศนีย์ สุทธิยานุช โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววิไลลักษณ์ เหมะธุลินทร์ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุรพล พลนาคู โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพล เวียงสันเทียะ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
5 นางธราสิน ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 1