ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวรานนท์ วังคีรี โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป.เลย เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววรัญญา นนทะแสน โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางทัตวรรณ ไชยพรม โรงเรียนบ้านห้วยแสง สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
5 นางสำราญ คำพร โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาววิไลวรรณ อินทโส โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประกวด