ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกองใจ ศิริกุล โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจงจิตร โทนุการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพัฒนาวารินทร์ บุญทา โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนาตยา เนียมชัยภูมิ โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
6 นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชร โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง