ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนงเยาว์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุภาพร วงศ์หนายโกด โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
3 นางสวาท โชติวังโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมประกวด