ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนุชา ไชยมูล โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีพิชิต แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวิภา มุ่งนากลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววิชชุดา คงสมบัติ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
5 นางสาวดารัตน์ คำแก้ว โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
6 นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
7 นางสาวอุทัย สิงหาภู โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
8 นางมณทิกานต์ นามศรีชาติ โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5