ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจิตติมา ใจเครือ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป.มหาสารคาม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสิวพร ไพรกังวาล โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางคำขวัญ บาระศรี โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
5 นางสาวจิราวรรณ พิสูจน์ธรรม โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
6 นางนิตยา พรมเกตุ โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นายรวี ดารา โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวทิพสุดา อินทสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เข้าร่วมประกวด
9 นางบุญส่ง แสนภักดี โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด