ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวรพร ดิษฐเกษร โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์ โรงเรียนปากช่อง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
5 นางสาวบุรี โปรยกลาง โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
6 นางรติรัตน์ บุญนัยน์รัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เข้าร่วมประกวด
7 ว่าที่ร้อยตรีนนทกาล ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด
8 นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประกวด
9 นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
10 นางปุณณัฐฐา มีพูล โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต 5