ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 059
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวลัย นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุกัญญา มิ่งมูล โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอำพร วิเศษพงษ์ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอินทิพร จิรฐานิด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
5 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
6 นายรชตพล มีชั้นช่วง โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวพรสุดา มูลเพ็ง โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญเงิน
8 นางสาวพิมพ์พร ทวีวัฒน์ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสุวภักดิ์ ธนะสีลังกูร โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
10 นายศรุต บุญโนนแต้ โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1