ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต 6 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านผือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน
6 โรงเรียนบ้านโชกใต้ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
7 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญเงิน
8 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 โรงเรียนสหประชาสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1