ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกฤศนรัตน์ พุทธเสน โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเดชา นวลรักษา โรงเรียนกำแพง สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางธิกานดา ศรีสาคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน
5 นางทิพวรรณ ประชานันท์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

หมายเหตุ : รายที่ 5 ไม่มีคะแนนตามตัวชี้วัด