ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 077
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พร โรงเรียนบ้านโซง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุธารี แสงกล้า โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางฐิติมญชุ์ โสดก โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวีระพล บัวคำภู โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยฉัตร คำภูษา โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
6 นางอุบลรัตน์ แสนมณี โรงเรียนพุทไธสง สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประกวด