ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 087
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป.ขอนแก่น เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
10 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
11 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน
12 โรงเรียนกำปัง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด