ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
5 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป.ขอนแก่น เขต 2
6 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป.นครราชสีมา เขต 3
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป.สุรินทร์ เขต 2