ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
5 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
7 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด