ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุชาติ พุทธลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนิยม โพธิ์งาม สพป.ขอนแก่น เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายปัญจพล แสงคำไพ สพป.อุดรธานี เขต 4 เหรียญเงิน
5 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง สพป.ขอนแก่น เขต 2
6 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต สพป.สุรินทร์ เขต 3