สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายจตุรงค์ เดชะวงศ์ โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านแม่ปาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2