ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ สพป.ลำปาง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร สพป.เชียงราย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนงคราญ ปัญญาสีห์ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประกวด
7 นางนงคราญ บัวระหงษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1