ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ โรงเรียนวัดคลองคูณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไคร้ สพป.พิจิตร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว บ้านวังเลียง สพป.แพร่ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป.ลำพูน เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสกุณา อินอยู่ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง
5 นางนาตยา เกตุวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน
6 นายสนิท นันทชัย โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 เหรียญเงิน
7 นายยศรพี เนตรดี โรงเรียนบ้านสันหีบ สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญเงิน
8 นายยุทธนา คงแหลม โรงเรียนบ้านทุ่งแต สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน
9 นายดล ก้อนแหวน โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 เหรียญเงิน