ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 188
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน สพป.ตาก เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวหฤทัย บุญประดับ โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สพป.สุโขทัย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอมรศักดิ์ กองสิงห์ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวิรัตน์ เกตุเรือง โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวเบญญาภา วิไลวรรณ โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นายนิราช แสนสุภา โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
7 นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายนิรัติ บัวทอง โรงเรียนบ้านป่าแต้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน
9 นายอรรถพงษ์ อินตะ๊วงศ์ โรงเรียนวัดพันชาลี สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญเงิน
10 นายสุพจน์ ชูประเสริฐ โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญเงิน