ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกีรติ จันทรมณี โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอแม่จริม สพป.น่าน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนิคม กีรติวรางกูร โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป.พะเยา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวชนัญพร ชัยอุตส์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
5 นายเสกสรร ทุนอินทร์ โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางพิชญาณัฎฐ์ ทิพย์เนตร โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต 2 เหรียญเงิน
7 นายประกอบ บรรณาธรรม โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญเงิน