ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเกรียงศักดิ์ คงไทย โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวลาวัลย์ เกติมา โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเลิศฤทธิ์ เรือนระหงษ์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) เหรียญทอง
5 นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) เหรียญทอง
6 นายปัญญา พรหมบุตร โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) เหรียญทอง