ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 193
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมชาย สันกลกิจ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชุมพล สุวิเชียร โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) เข้าร่วมประกวด
4 นายปิยะ ใจชุ่ม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เข้าร่วมประกวด