ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวินัย ปานโท้ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางยมนพร เอกปัชชา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปาริชาติ เข่งแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพิมพา ตามี่ สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
5 นายมุนินทร มาตมุงคุณ สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง
6 นางฉัตรชนก ตันมา สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
7 นายพงศธร ช่างปัด สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
8 นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวอัญชลี โทกุล สพป.ลำปาง เขต 1