ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 205
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางมุกดา วิชา โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอนุพงศ์ จันต๊ะก๋อง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปริญญา ศรีวรรณ โรงเรียนวัดศรีบังวัน สพป.ลำพูน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
5 นางสุภัทรา ฉิมพลีสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (๑๐๗) บ้านหนองไม้แดง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญเงิน
6 นายสุวัติ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5