ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุริยา ยศธิวงค์ โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
4 นายอนันต์ยศ ประมาณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด