ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิษฐ์ชกานต์ ดวงแก้ว ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) สพป.แพร่ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิเชียร นันต๊ะ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป.น่าน เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุรางค์ ตันกูล โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม สพป.พะเยา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายณัฐพล คัมภีรพจน์ โรงเรียนบ้านนาพง สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวปียานันต์ บุญธิมา โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง
6 นายบูรพา กองพร โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง
7 นางศศิธร ดาทอง โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นายพิศาล ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนวัดแม่เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
9 นายวิเชียร จรุงธนะกิจ โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
10 นางพรธิตา ฤทธิ์รอด โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางปราณี เจริญสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูร โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด