ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม โรงเรียนบ้านท่าโรง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางลักษณา จันธิมา โรงเรียนบ้านสักลอ สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประกวด