ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดพะเยา
วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจิราภร คำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเกษสุนีย์ ตู้สุพรรณ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววรางคณา ปันทะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววิชญาพร ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง
5 นางอุไร อุตอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
6 นางผ่องศรี ภูคา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
7 นางนุชนาถ หอมยก โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน