ผู้ประสานงาน
หมายเหตุ  1. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถือวันสุดท้ายคือวันประทับตราจากต้นทาง
                 
2. ไม่มีการนำเสนอผลงานในระดับภาค คณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนจากเอกสารผลงาน 50 หน้า เพื่อเป็นตัวแทนภาคไปนำเสนอผลงานในระดับชาติ

ติดต่อสอบถาม : 
ผู้ประสานงาน    
                 smiley นางณกมล         นกแก้ว            โทร 091-8435530
           smiley นางสาวกมลชนก   สุปินะ              โทร 084-5045759
           smiley นางสาวศุภลักษณ์  กัลยาประสิทธิ์      โทร 099-4562395
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13:20 น.