สมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้มัคร เป็นผู้ที่เคยมีผลงานดีเด่นที่เคยได้รับรางวัลระดับภาค
และระดับชาติ หรือมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครส่งมาทาง
E-mail : boonchat3697@gmail.com  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
>> ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:36 น.