ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ
วันที่ 8 - 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 สพป.กระบี่ ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.ชุมพร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.ชุมพร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.ตรัง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.ตรัง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.นราธิวาส เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.นราธิวาส เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.นราธิวาส เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.ปัตตานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.ปัตตานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.ปัตตานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.พังงา ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.พัทลุง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.พัทลุง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.ภูเก็ต ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.ยะลา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.ยะลา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.ยะลา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.ระนอง ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.สงขลา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.สงขลา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.สงขลา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.สตูล ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) ดูผล ดูเหรียญ
32 สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) ดูผล ดูเหรียญ
33 สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่) ดูผล ดูเหรียญ
34 สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) ดูผล ดูเหรียญ
35 สพม.เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ดูผล ดูเหรียญ
36 สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) ดูผล ดูเหรียญ
37 การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ดูผล ดูเหรียญ