รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ระดับภาค

คลิกเพื่อเปิดเว็บ

ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์

1. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง 0628241595
2. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ นายสุเทพ เงาเรือง 0849833183
3. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปกติ นางสาวสุมาลี กุงไธสง 0933626010
4. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ นายภิญโญ แสงสกุล 0880694415
5. ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ นางณกมล นกแก้ว 0918435530
6. ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ 0932739571
7. ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ นางบุญชาติ เนียมชู 0836393697
8. ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ นายธีระวัฒน์์ ทองแผ้ว 0869664808


กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ

ภาค

วันที่ประกวด

1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ 6-7 มีนาคม 2019
2 ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ 7-8 มีนาคม 2019
3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปกติ 7-9 มีนาคม 2019
4 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ 8-9 มีนาคม 2019
5 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ 8-9 มีนาคม 2019
6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ 9-10 มีนาคม 2019
7 ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ 19 กรกฎาคม - 19 กันยายน 2019
8 ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ 7-9 มีนาคม 2562