รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  
  ประกาศผลการประกวด   หนังสือแจ้งให้พิมพ์เกียรติบัตร 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง


รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจำปีการศึกษา 2561


ผู้เข้าประกวดทุกท่านสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ทางเมนูทางด้านซ้าย

กรุณา ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยงาน และแจ้งแก้ไขรายชื่อ
ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เนื่องจากต้องจัดทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร

E-mail :  kwp.obec@gmail.com  หรือ โทร. 022885651 
ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
หากพ้นกำหนดแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้
 
   
  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด คลิกที่นี่
 
  ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่  8 ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 27 มีนาคม 2562
ห้องประกวด ศรีนาวา กรุณาคลิ๊ก
ห้องประกวด วังดอกไม้ กรุณาคลิ๊ก

วันที่ 28 มีนาคม 2562
ห้องประกวด ศรีนาวา กรุณาคลิ๊ก
ห้องประกวด วังดอกไม้ กรุณาคลิ๊ก


วันที่ 29 มีนาคม 2562
ห้องประกวด ศรีนาวา กรุณาคลิ๊ก
ห้องประกวด วังดอกไม้ กรุณาคลิ๊ก

หมายเหตุ : 

***การเข้าจัดโต๊ะการประกวด ห้องศรีนาวา  1 วันจะแข่ง 4 รอบ
วันที่ 27 มีนาคม 2562
รอบ 08.30-10.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนวันแข่ง
รอบ 11.00-12.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 10.00 น. - 11.00 น.
รอบ 13.30-15.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 12.30 น. - 13.30 น.
รอบ 16.00-17.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 15.00 น. - 16.00 น.
วันที่ 28 - 29  มีนาคม 2562

รอบ 08.00-09.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนวันแข่ง
รอบ 10.30-12.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 09.30 น. - 10.30 น.
รอบ 13.00-14.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 12.00 น. - 13.00 น.
รอบ 15.30-17.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 14.30 น. - 15.30 น.

***การเข้าจัดโต๊ะการประกวด 
ห้องวังดอกไม้   1 วันจะแข่ง 4-5 รอบ
วันที่ 27 มีนาคม 2562
รอบ 08.30-09.40 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนวันแข่ง
รอบ 10.40-11.50 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 09.40 น. - 10.40 น.
รอบ 12.50-14.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 11.50 น. - 12.50 น.
รอบ 15.00-16.10 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 14.00 น. - 15.00 น.
วันที่ 28 - 29  มีนาคม 2562

รอบ 08.00-09.10 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนวันแข่ง
รอบ 10.10-11.20 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 09.10 น. - 10.10 น.
รอบ 12.20-13.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 11.20 น. - 12.20 น.
รอบ 14.30-15.40 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 13.30 น. - 14.30 น.
รอบ 16.40 เป็นต้นไป เข้าจัดได้ตั้งแต่ 15.40 น. - 16.40 น.

กำหนดเวลาในการนำเสนอประเภทละ 10 นาที เป็นการนำเสนอ 7 นาที และกรรมการซักถาม 3 นาที
ยกเว้น การประกวดประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เวลา 30 นาที เป็นการนำเสนอ 20 นาที และกรรมการซักถาม 10 นาที

ทางทีมงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่าน

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทาง Inbox  
  เรียน ผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS 61 คณะทำงานขอเรียนว่า ขณะนี้ตารางการประกวดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวนมาก จึงขอแจ้งเลื่อนวันประกาศตาราง เป็นวันที่ 21 มีนาคม 2562 ขออภัยในความไม่สะดวก  
  เรียน ผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS 61 ระะดับชาติ ทุกท่าน

ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้คณะทำงานระดับชาติกำลังจัดตารางการประกวดระดับชาติ
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

จึงขอให้ทุกท่านติดตามตารางการประกวดตามวันที่กำหนด

ขอขอบคุณ และขออภัยในความไม่สะดวก
 
  ***แจ้งผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติทุกท่าน
     ทางผู้จัดได้จัดเตรียมโต๊ะการประกวดพร้อมผ้าปูโต๊ะของทางโรงแรม
(ดังรูป)


หากท่านนำผ้าปูโต๊ะมาเองกรุณาคลุมทับ ห้ามนำผ้าปูของทางโรงแรมออก
เนื่องจากมีสติ๊กเกอร์แจ้งผู้เข้าประกวดของแต่ละโต๊ะอยู่
ในส่วนของตารางการประกวดคณะทำงานระดับชาติกำลังรวบรวมรายชื่อ
จากเจ้าภาพระดับภูมิภาคและดำเนินการจัดลู่การประกวด
หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบแจ้งผู้เข้าประกวดในลำดับต่อไป
ท่านสามารถติดตามตารางการประกวดผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น
ขอขอบคุณ
 
   
   
 
สำหรับหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดเมื่อท่านเลขาธิการ กพฐ. ลงนามแล้ว จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณสำหรับหนังสือประชาสัมพันธ์การประกวดฯ อย่างเป็นทางการ
เมื่อท่านเลขาธิการ กพฐ. ลงนามแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณ
 
 

Logo รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
( OBEC Awards) 

ข่าวประชาสัมพันธ์