รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561
 
 
***แจ้งผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติทุกท่าน
ทางผู้จัดได้จัดเตรียมโต๊ะการประกวดพร้อมผ้าปูโต๊ะของทางโรงแรม
(ดังรูป)


หากท่านนำผ้าปูโต๊ะมาเองกรุณาคลุมทับ ห้ามนำผ้าปูของทางโรงแรมออก
เนื่องจากมีสติ๊กเกอร์แจ้งผู้เข้าประกวดของแต่ละโต๊ะอยู่
ในส่วนของตารางการประกวดคณะทำงานระดับชาติกำลังรวบรวมรายชื่อ
จากเจ้าภาพระดับภูมิภาคและดำเนินการจัดลู่การประกวด
หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบแจ้งผู้เข้าประกวดในลำดับต่อไป
ท่านสามารถติดตามตารางการประกวดผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น
 ขอขอบคุณ
 
   
   
   ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรายกิจกรรม ที่นี่  
   

กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 8
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มปกติ
ระหว่างวันที่ 7-9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

 
 
  ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ 
(ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
  8 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  ทาง http://awards61.obecawards.net/obec-south/
  20 - 22  กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค ที่ สพป.ตรัง เขต 1 กรณีส่งทางไปรษณีย์  ให้ประทับตราภายในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562
**เอกสารของผู้เข้ารับการประเมินตามตัวชี้วัด  พร้อมภาคผนวกไม่เกิน 100  หน้า  ให้ส่งที่เจ้าภาพระดับภาค ประกอบด้วย  เอกสารระดับภาค จำนวน 3 เล่ม  ระดับชาติ จำนวน  3 เล่ม  พร้อมแบบประเมินตามตัวชี้วัด  ที่เขียนชื่อผู้ขอรับการประเมิน ระดับละ 3 ชุด 
***ให้ส่งเอกสารแบบประเมินคุณสมบัติที่มีกรรมการลงนามครบถ้วน  แยกซองของแต่ละราย ส่งมอบให้กรรมการรับเอกสารในวันที่นำเอกสารมาส่งที่เจ้าภาพระดับภาค
  28 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
  28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards61.obecawards.net/obec-south/
  7 - 9 มีนาคม 2562 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับภาค ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ
  10 มีนาคม 2562 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้มัคร เป็นผู้ที่เคยมีผลงานดีเด่นที่เคยได้รับรางวัลระดับภาค
และระดับชาติ หรือมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครส่งมาทาง
E-mail : [email protected]  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
>> ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:36 น.
หนังสือแจ้ง สพท.ทุกเขต ภาคใต้
หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ ในภาคใต้
เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS ) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

**สำหรับ username และ password ของ admin เขต ได้จัดส่งทางระบบ Smart Area เรียบร้อยแล้ว
>>  รายละเอียดคลิกที่นี่     >> คู่มือการลงทะเบียน
 
วันอังคาร ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:03 น.