รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ

สรุปการประกวดรายวัน

 

กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ  ภาคเหนือ
ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวด OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ

1. ส่งรูปเล่มประกวดระดับชาติ จำนวน 3 เล่ม มายัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (ยึดตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. หากผู้เข้าประกวดในระดับชาติ มีความประสงค์จะใช้เอกสารการประกวดระดับภาคในการประกวดระดับชาติต่อ กรุณาแจ้ง Admin ดังนี้
     นางณกมล นกแก้ว โทร. 091 - 843-5530 ID Line : krukheaw
     นาวสาวกมลชนก สุปินะ โทร. 084 - 504 -5759 ID Line : aomaam_12
     นางสาวศุภลักษณ์ กัลยาประสิทธิ์ โทร. 099 - 456 - 2395 ID Line : uomiium
3. ผู้เข้าประกวดสามารถติดตามข่าวสารการประกวดระดับชาติได้ที่  http://awards61.obecawards.net/obec-nation/

***หมายเหตุ : คณะกรรมการระดับภาคจะนำเอกสารการประกวดส่งที่โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 15:48 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ)    laugh ดาวน์โหลดyes
วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19:19 น.
คู่มือ-หลักเกณฑ์การประกวด
laughดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การประกวดsmiley ที่นี่
วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 14:31 น.
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13:57 น.
กำหนดการ
กำหนดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
     
      enlightened ยื่นใบสมัครและเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 3 เล่ม ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ต. บ้านโตก อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่าง วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562(โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
      enlightened คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
      enlightened ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด ภายใน วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
      enlightened ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน 50 หน้า รวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 5 เล่ม ระหว่างวันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
       enlightenedคณะกรรมการอ่านผลงานและคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562
       enlightened ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค เหรียญทองลำดับที่ 1-3 เพื่อไปนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์   
ภายในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13:21 น.
ผู้ประสานงาน
หมายเหตุ  1. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถือวันสุดท้ายคือวันประทับตราจากต้นทาง
                 
2. ไม่มีการนำเสนอผลงานในระดับภาค คณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนจากเอกสารผลงาน 50 หน้า เพื่อเป็นตัวแทนภาคไปนำเสนอผลงานในระดับชาติ

ติดต่อสอบถาม : 
ผู้ประสานงาน    
                 smiley นางณกมล         นกแก้ว            โทร 091-8435530
           smiley นางสาวกมลชนก   สุปินะ              โทร 084-5045759
           smiley นางสาวศุภลักษณ์  กัลยาประสิทธิ์      โทร 099-4562395
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13:20 น.